Opstellingen geven inzicht in onbewuste patronen

Effectieve methode om bij de essentie van je vraag te komen

Waarom werken we met opstellingen?

Je hebt het verlangen om dingen in je leven te veranderen. Je voelt het gemis aan hetgeen je niet hebt. En ondanks de vele pogingen die je hebt gedaan om te bereiken wat je wilt, lukt het je maar niet. Elke keer stap je weer in dezelfde valkuil en blijf je in je oude patroon. Je wilt wel anders, maar het patroon is sterker dan jij.


Het zijn de onbewuste dynamieken en patronen uit je familiesysteem die bepalen wat je doet en wat je niet doet. Om inzicht in deze patronen te krijgen gebruiken we systemisch werk, oftewel opstellingen. Dit inzicht is een voorwaarde voor werkelijke verandering.

Ik kwam voor mijn zoon. Ik had het gevoel dat hij niet goed in zijn vel zat.


We hebben opstellingen gedaan. Ook heeft hij een kaartje gedragen met verschillende middelen er op. Hij lijkt relaxer, komt beter uit de verf op school.


Het inzicht dat ik heb gekregen is, dat hij een last van mij draagt. En dat ik veel meer dingen los moet laten en lief mag zijn voor mezelf.


Cynthia, ik vind je kundig en invoelend. Ik beveel je aan bij mijn familie, vrienden en kennissen. 

N.G.

Wat zijn opstellingen?

Als mens heb je zelf een beeld van de werkelijkheid. Dat de dingen zijn zoals je ze ziet en ervaart. Ervaringen die je hebt opgeslagen in je geheugen en waar je over nadenkt.


Meestal komt dit beeld van de werkelijkheid vanuit je bewuste deel van je geheugen. Maar de werkelijkheid komt voor 95% uit het onderbewuste en de beslissingen die je neemt, neem je voor 95% onbewust.


Met een opstelling creëren we een beeld van de bewuste en onbewuste werkelijkheid. Dit doen we door de elementen die een rol spelen bij een bepaalde wens of probleem, een plaats in de ruimte te geven.


Deze elementen zijn vaak personen of dingen die komen uit een familiesysteem. Voor de elementen nemen we plaatsvervangers in de vorm van representanten of voorwerpen.


Representanten nemen waar wat er in de diepere laag van het systeem speelt. Deze waarnemingen uiten zich in de vorm van emoties, gevoelens, houdingen en uitspraken door representanten.

Welke soorten opstellingen zijn er?

Er zijn veel verschillende soorten opstellingen. en thema's waarop je een opstelling kunt doen. Bij Life Power Services bieden we de volgende opstellingen aan:


  • Familieopstellingen
  • Opstellingen van het verlangen
  • Symptoom- of ziekteopstellingen
  • Opstellingen van de innerlijke kinderen
  • Doelopstellingen
  • Keuzeopstellingen
  • Loopbaanopstellingen
  • Organisatieopstellingen

Opstellingen kunnen individueel (een-op-een) worden gedaan of in groepsverband met representanten.

Wanneer kun je een opstelling doen?

Een opstelling is niet voor iedereen en voor elke situatie geschikt. Een opstelling is een goed middel als er sprake is van urgentie. Met andere woorden, het thema of verlangen van de vraagsteller moet over iets gaan dat belangrijk is. Dan zit er energie in en komt in de opstelling informatie beschikbaar die op dat moment nodig is om inzichten te krijgen.


Een paar voorbeelden:

- Je hebt lichamelijke klachten waar je maar niet vanaf komt. Je hebt van alles geprobeerd, maar niets helpt.

- Je hebt steeds last van migraine en komt er niet van af. Wat wil dit je vertellen?

- Je relatie loopt niet lekker of je kiest steeds de verkeerde persoon om een relatie mee aan te gaan.

- Je ouders zijn gescheiden toen je 10 was. Je hebt er nog steeds last van en kan je niet binden in een relatie.

- Je gaat steeds over je eigen grenzen heen. Dat zie je bij je moeder ook en je wilt dit niet meer.

- Je vindt het heel moeilijk om je mening te geven en keuzes te maken die je zelf wilt.

- Je heb moeite met dominante mensen en hebt er echt last van.

Een-op-een of in een groep

Vaak doen wij individuele opstellingen voor cliënten. Dan maken we gebruik van vloerankers in plaats van representanten. In de opstelling neem je zelf plaats als cliënt en vervullen wij de rol van begeleider en representant (door op de vloerankers te gaan staan). Deze vorm is heel geschikt voor het opstellen van het verlangen.


In een groep kunnen we werken met representanten, die de dynamiek tussen elkaar kunnen laten zien. Deze vorm gebruiken we voor workshops. Een opstelling met representanten heeft voor de vraagsteller veel impact, maar heeft ook betekenis voor de representanten in de opstelling. De opstelling raakt vaak ook de thema's van de representant.

Waarom wij opstellingen zo'n prachtige methode vinden

Een familieopstelling heeft ons leven veranderd. Daar komt het wel op neer. In ons eigen gezin hebben we zelf ervaren hoe belangrijk het is, dat je op je eigen plek staat. En als je als vader of moeder niet je eigen plek inneemt, je kinderen ervaren dat je er emotioneel niet voor ze bent.


Dan gaan ze alles proberen om je aandacht te krijgen. Pas toen wij een familieopstelling deden, kregen wij dit inzicht en konden we verder als gezin.


Na dit inzicht hebben wij ons ontwikkeld op systemisch gebied en ervaren wij dagelijks hoe bevrijdend opstellingen kunnen zijn voor mensen die tegen de blokkades van het leven aanlopen.

Wil je zelf een opstelling doen? Vul dan het formulier in.

[gravityforms id="27" title="false"]