Hoe zelfliefde je kan helpen bij het bereiken van je verlangen
12 april 2017 

Hoe zelfliefde je kan helpen bij het bereiken van je verlangen

Zelfliefde is de liefde die je naar jezelf toe voelt. Vriendelijk en begripvol kijken naar jezelf zonder een oordeel van goed of fout. Dat je accepteert en respecteert dat je een mens van vlees en bloed bent met al haar fouten en gebreken. Kun jij de vraag “vind je jezelf lief?” met JA beantwoorden?

Veel mensen kijken vanuit een negatief zelfbeeld naar zichzelf en de wereld om hen heen. Ze kijken met afkeuring naar zichzelf en wat ze in hun leven hebben meegemaakt en gedaan. Er is meer focus voor het gemis, dan dankbaarheid voor wat er wel is. Deze negatieve kijk bepaalt bewust en onbewust wat iemand nu en in de toekomst van het leven maakt.

Opstellen van het verlangen

Het opstellen van het verlangen tijdens een familieopstelling is een goede manier om inzicht te krijgen in wat er nu speelt in je leven. Je verlangen is niets anders dan het gemis in het leven dat je nu ervaart. Veel voorkomende thema’s van het verlangen zijn vrijheid, veiligheid en rust.

Tijdens de opstelling van het verlangen onderzoeken we wat er onbewust speelt en er voor zorgt dat je het verlangen niet kunt bereiken. Welke dynamiek speelt er tussen jou en je verlangen? En waar komt dit dan vandaan uit je familiesysteem?

Het familiesysteem

Het familiesysteem over meerdere generaties wordt uitgewerkt in een genogram. Hierin staan alle relaties en ingrijpende gebeurtenissen die van invloed zijn in het hele familiesysteem. In het genogram zijn patronen te zien die zich over generaties heen kunnen herhalen. Het genogram biedt aanknopingspunten om in de opstelling te onderzoeken wat er tussen jou en het bereiken van je verlangen in staat.

Blokkades en hulpbronnen

Naast de cliënt zelf en het verlangen, voegen we regelmatig iets toe dat staat voor de blokkade en de hulpbron. In de opstelling geven deze blokkade en hulpbron vaak inzichten en komt er informatie vrij uit het universum, het wetend veld. Deze informatie laat zien wat de cliënt nodig heeft en zorgt voor een vergroting van het bewustzijn van de cliënt. Dit bewustzijn is nodig om stappen te kunnen zetten. Om een beweging in gang te zetten.

Zelfliefde en het verlangen

De opstelling laat vaak de dynamieken zien die ontstaan tussen ouders en kinderen en traumatische ervaringen die zich hebben afgespeeld. Voordat de opstelling begint, weten we niet wat er boven water komt om de cliënt het inzicht te geven dat er nu nodig is. Zelfliefde als hulpbron komt regelmatig in opstellingen naar voren. Zelfliefde die de cliënt nodig heeft om stappen te kunnen maken en dichterbij te komen bij het verlangen.

Wat betekent zelfliefde?

Als zelfliefde in de opstelling komt, dan ervaart de cliënt dit vaak als steun. “Ik hoef het nu niet meer alleen te doen”, is een veelgehoorde uitspraak. Deze uitspraak geeft betekenis aan waar zelfliefde voor staat en het gevoel waarmee de cliënt vaak het hele leven lang al mee worstelt.

Het is vaak een gemis aan steun en liefde dat een kind tijdens de opvoeding niet heeft mogen krijgen. Er kan dan een diepgeworteld gevoel ontstaan dat het kind het niet waard is om aandacht en liefde van de ouders te krijgen. Dit negatieve zelfbeeld kan voorkomen dat het verlangen vervuld kan worden.

Hoe krijg je meer zelfliefde?

Na de opstelling duurt het een tijdje totdat het bewustzijn groter is geworden en je de inzichten hebt verwerkt. Het bewust werken aan het vergroten van je zelfliefde, is een opdracht waar je direct mee aan de slag kan.

Tips voor meer zelfliefde

  • Schrijf voordat je gaat slapen 3 dingen op waarvoor je dankbaar bent vandaag
  • Kijk jezelf elke ochtend in de spiegel aan en lach naar jezelf
  • Spreek elke ochtend een positieve affirmatie hardop uit en herhaal deze 3x per dag
  • Wees je bewust van wat je al voor jezelf doet, dat kan al iets heel simpels zijn
  • Doe de dingen waar je als kind blij van werd en ervaar dat gevoel weer

Wat doe jij om je zelfliefde te vergroten?

Plaats hieronder een reactie en laat weten wat jou goed helpt om je zelfliefde groter te maken. Dank je wel! ♥

 

Over de schrijver
Cynthia Hilkman geeft als systemisch coach en hypnotherapeut inzichten in wat er gebeurt in jouw leven. Samen met jou gaat ze aan de slag om jou te helpen met het realiseren van de verandering die jij wilt.
Reactie plaatsen